Mediation Gelderland
Convenant

Echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden, moeten jij en je partner samen afspraken maken. Als jullie het eens zijn over deze afspraken, kun je de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Mediation Gelderland werkt hiervoor samen met een procesadvocaat. Uiteraard staat het jullie vrij zelf een procesadvocaat uit te kiezen, mochten jullie hier voorkeur voor hebben.

Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een mediator of advocaat. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een deurwaarder.

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om onder begeleiding van de mediator goed na te denken over de inhoud van de documenten. Als je nu nauwkeurig te werk gaat, kun je later veel problemen voorkomen.

In de praktijk blijkt ook dat een regeling die mensen samen hebben afgesproken veel beter worden nagekomen dan een regeling die is opgelegd door de rechter. Daardoor is het bijna nooit nodig de afspraken af te dwingen. Dat is ook logisch: u doet natuurlijk liever wat u zelf hebt afgesproken dan waar u toe gedwongen bent door een ander.

Geen gezamenlijk echtscheidingsverzoek

Als jullie niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komen, loop je het risico op een 'vechtscheiding'. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt. Als jullie het niet eens worden, denk dan aan het inzetten van mediation.

Hulp bij echtscheidingsconvenant

Als je in scheiding ligt, hebben jullie veel aan je hoofd. Het ontbreekt je dan vaak aan energie om goede afspraken te maken. Laat jullie daarom bijstaan door Mediation Gelderland bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Zo weet je zeker dat je alle afspraken juridisch juist op papier hebt staan.