Mediation Gelderland
Geregistreerd partnerschap ontbinden

Wanneer kan ik mijn geregistreerde partnerschap ontbinden?

Het geregistreerd partnerschap kan worden ontbonden als de relatie duurzaam is ontwricht. Dit kan op elk moment gedurende het geregistreerde partnerschap. Je zou in theorie zelfs op de dag waarop het geregistreerd partnerschap is aangegaan al weer tot ontbinding van kunnen overgaan.

Hoe kan ik ontbinding van geregistreerd partnerschap regelen?

Wanneer jullie geen kinderen hebben kan het geregistreerd partnerschap zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden. Jullie moeten beiden dan wel een verklaring ondertekenen waarin vermeld staat dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht. Daarnaast moet deze verklaring zijn ondertekend door één of meer advocaten of notarissen. Ook moet uit de verklaring blijken dat jullie op een bepaald tijdstip zijn overeengekomen hun geregistreerd partnerschap te beëindigen.

In deze verklaring kunnen ook andere zaken worden opgenomen, zoals afspraken met betrekking tot alimentatie, hoe om te gaan met de koopwoning, verdeling van gemeenschap en/of verrekening van pensioenrechten. Op het moment dat de verklaring is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Let op! Groot nadeel van bovenstaande wijze van ontbinden van het geregistreerd partnerschap is dat er geen executoriale titel is afgegeven door een rechtbank! Als gevolg hiervan kan het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) niet worden ingeschakeld wanneer de afspraken tot betaling van alimentatie niet worden nagekomen.

Het is dus verstandig om een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap in te dienen bij de rechtbank wanneer sprake is van partneralimentatie, ook al hebben jullie geen kinderen.

Wanneer jullie wel kinderen hebben is het sowieso verplicht om het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap aan de rechter voor te leggen. Er dient dan ook een ouderschapsplan te worden ingediend.

Zorgvuldig ontbinden van het geregistreerd partnerschap!

Wij adviseren om het ontbinden van het geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze te laten verlopen als bij een echtscheiding of zoals het geval zou zijn wanneer jullie kinderen hebben. Zorgvuldig, met begeleiding van de mediator, een convenant opstellen waarin alle belangrijke onderwerpen goed zijn beschreven is van groot belang. Wij dragen er zorg voor dat het convenant wordt ingediend bij de rechtbank.