Mediation Gelderland
Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

Ouders die scheiden of uit elkaar gaan zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap beëindigen of alleen scheiden van tafel en bed. De gemaakte afspraken moeten door beide partners worden ondertekend.

Gezamenlijk

Door het maken van een ouderschapsplan tijdens de procedure van de scheiding denken ouders al in een vroeg stadium van hun scheiding na over de invulling van hun taak als ouders in de periode daarna. Als scheidende partners samen duidelijke afspraken maken, kunnen conflicten op dit gebied later zo veel mogelijk worden voorkomen. Het uitgangspunt van het ouderschapsplan is dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor en na de scheiding.

Enkele belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken zijn: • dagelijkse zorg (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.)

• school

• sport

• medische zorg

• vakantie

• bijzondere dagen (verjaardagen e.d.)

 financiën (kinderalimentatie, beheer van spaarrekeningen)

• communicatie (elkaar informeren en raadplegen)

• halen en brengen

Minimumeisen

Ouders bepalen in principe zelf wat zij in het belang van hun kind vinden en welke afspraken zij vastleggen. De wet stelt echter wel een aantal minimumeisen.

In het ouderschapsplan moet in ieder geval invulling worden gegeven aan: • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken, het recht en de verplichting tot omgang met het kind.

• De wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot hun kind en het vermogen van hun minderjarige kind(eren).

• De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen

Het is belangrijk dat de kinderen ook worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Daarom zijn ouders ook verplicht om in het plan aan te geven op welke manier zij hier vorm aan hebben gegeven.